Monday, September 22, 2014

അങ്ങാടി തിളക്കുന്നു

azeez ks
മാ൪ക്കറ്റ് കുതിരപോലെ പായുകയാണ്. വിദേശനിക്ഷേപം വരുന്നതിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല. മന്മോഹന്‍ 91 ല്‍ തുറന്നിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയും മാ൪ക്കറ്റ് കോന്‍ഫിഡന്‍സ് ഉണ്ടാക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. മോഡിയുടെ സുസ്ഥിരമായ ഒരു ഭരണമുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തില്‍ ഫ് ഡി ഐ ഒഴുകുകയാണ്.


കടപ്പത്രത്തിലെ വിദേശനിക്ഷേപം ഒരു ലക്ഷം കോടി കഴിഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബ൪ 18 ദിവസം കൊണ്ട് ഷെയറിലേക്ക് 7500 കോടി വന്നപ്പോള്‍ ബോണ്ട് മാ൪ക്കറ്റിലെത്തിയത് 15000 കോടിയാണ്. സെന്‍സക്സ് 27000 കഴിഞ്ഞു. നോക്കിയിരിക്കെ അത് 28 ഉം മ...ുപ്പതുമാകും.ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികള്‍ക്ക് കടം തരുവാന്‍ വിദേശിക്ക് ഭയമില്ല. ഭരണസുസ്ഥിരത തന്നെ കാരണം. ഏഷ്യയിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുമായി ഉടമ്പടികളായികഴിഞ്ഞു.

ചൈന ഇനി 20 ബില്യന്‍ ഡോള൪ നിക്ഷേപിക്കും. ഇത് ഇന്ത്യക്ക് അപകടമാണ്. ചൈന ഇതുപോലെ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ ചൈന കൊള്ളയടിച്ച ചരിത്രമാണുള്ളത്. ഇന്ത്യയുടെ റിയല്‍ അസറ്റില്‍ അവന്‍ കണ്ണുവയ്ക്കും. ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളുടെ പോ൪ട്ഫോളിയൊ നിക്ഷേപം അവന്‍ നടത്തില്ല. എല്ലാ വിദേശരാജ്യങ്ങളും അത് ചെയ്യും. എത്യോപ്യകാരന്‍ എന്‍റെ ചങ്ങാതി വൊബാന്തെ പറഞ്ഞത് ഞാന്‍ ഓ൪ക്കുന്നു. എല്ലാ കല്‍ക്കരിപ്പാടങ്ങളും എല്ലാ ഇരുമ്പയിര് ഖനികളും വനങ്ങളും വെറുതെ കിടക്കുന്ന മണ്ണ് വരെ ചൈന വാങ്ങിയിട്ടിരിക്കുകയാണത്രെ. അഫ്രിക്കന്‍ ഏകാധിപതികള്‍ക്ക് 20 % കമ്മീഷന്‍ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എതി൪ക്കുന്നവരെ ഭരണകൂടം കൊല്ലുന്നു. ജീവന് പേടിയുള്ളവ൪ റെഫ്യുജികളായി പലായനം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങിനെ ഓടിപ്പോന്നവനാണ് വൊബാന്തെ.

കാരണം വ്യക്തമാണ്. ചൈനയ്ക്കറിയാം. ഭൂമിയില്‍ റിസോസസ് കൂടുവാന്‍ പോകുന്നില്ല. അത് വാങ്ങിയിട്ടാല്‍ ഏത് കാലത്തും ഏത് വിലക്കും വില്‍ക്കാം. ഈ ചൈനയെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കുവാന്‍ കഴിയില്ല. നമ്പുവാന്‍ കഴിയില്ല. കൈലാസ് മാനസ സരോവറിലേക്ക് പോകുവാന്‍ നമുക്ക് ഉത്തരാഖണ്ട് വഴി ഒരു വഴിയുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വഴി ചൈന വഴിയാണ്. അത് അവന്‍ തുറന്ന് തന്നിരുന്നില്ല. സിക്കിം വഴിയുള്ള നല്ല ഒരു മോട്ടോറബ്ള്‍ റോഡ് ഉണ്ട് കൈലാസത്തിലേക്ക്. അത് തുറക്കുന്ന ഒരു കരാ൪ ഒപ്പ് വയ്ക്കുവാന്‍ സുഷമയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു.
നല്ല കാര്യം. അത് യഥാ൪ത്ഥത്തില്‍ ദലൈലാമയുടെ തിബറ്റാണ്. 2000 വ൪ഷമായി ഒരു രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി കേഴുകയാണ് ലാമ. അവ൪ക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, കറന്‍സിപോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചൈന അത് പിടിച്ചെടുത്തു, ലാമയെ ഇന്ത്യയിലേക്കോടിച്ചു.

കാശ്മീ൪ ഇഷ്യു പോലെയാണ് ചൈനയ്ക്ക് തിബറ്റന്‍ ഇഷ്യുവും. ഇന്ത്യ ലാമയ്ക്കും ഒന്നരകോടി തിബറ്റന്‍ ബുദ്ധിസ്റ്റുകള്‍ക്ക് അഭയം കൊടുത്തു. തിബറ്റ് ലാമയ്ക്ക് കൊടുക്കൂ എന്ന് ഇന്ത്യ പറയില്ല. കാരണം ചൈന പറയും കാശ്മീ൪ കാശ്മീരികള്‍ക്ക് കൊടുക്കൂ എന്ന്.ഇതുപോലെയാണ് ശ്രീലങ്കന്‍ സിംഹള‌ന് തമിഴ് ഈലവും. ജയവ൪ദ്ധനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന് ഇന്ത്യയോട് പറഞ്ഞല്ലോ, തമിഴ് ഈലം സ്വതന്ത്രമാക്കിക്കൊടുക്കുവാന്‍ ഇന്ത്യ പറയില്ല എന്ന്. കാരണം അവിടേയും കാശ്മീ൪. അതുപോലെയാണ് ഇസ്റേയേലും. അതുപോലെയാണ് ഇറാഖിന് കുവൈറ്റും.

ഓരോരുത്ത൪ അവ൪ക്ക് ലാഭകരമായ ദേശീയതക്ക് നി൪വ്വചനം കൊടുക്കുകയാണ്.