Friday, August 24, 2012

A 15-year old boy on meditation for 10 months

My friend Wandre, a Vietnamese Buddhist, told me about this boy.
Watch this video about a boy meditating for 10 months.
 
http://www.youtube.com/watch?v=v29clGMWU84

My Dear Tim Hortons


ഫ്രെഷായി ചുട്ടെടുത്ത പാണിനി.‍
മൃദുലം.

പരിപൂ൪ണ്ണം.

അഞ്ചേ
ഇരുപത്തൊമ്പത്.
ടിംഹോട്ടന്
സ്.


"ചുമ്മാതല്ല ഇക്ക ടിംഹോട്ടന്സ് അതിലെ കറങ്ങുന്നത് കണ്ടത്."


ടിംഹോട്ടന്സ് എന്റെ ഒബ്സഷനാണ്. കടുത്ത പ്രണയം.അടച്ചുപൂട്ടിയാല്ഞാന്ആത്മഹത്യചെയ്തെന്നിരിക്കും.

"എന്താ അവിടെ സ്പെഷ്യല്അസീസ്ജി...?"


സുധാക൪ജി, ടിം ഹോട്ടന്സ് ഒരു കോഫി ചെയിനാണ്.അത് കാനഡയുടെ സ്വന്തം ബ്രാന്റ്.ജനകീയ ബ്രാന്റാണ്. സമാനമായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യന്കോഫി ഹൌസ് ആണ്.എറണാകുളത്തുള്ള ഇന്ത്യന്കോഫി ഹൌസില്സുധാക൪ജി പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ.ഒരു കാപ്പി എന്നതിനേക്കാളും അത് ഒരു ദേശസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്.കൃത്രിമ ദേശസ്നേഹമല്ല, ആരും അടിച്ചേല്പ്പിച്ചതുമല്ല. നാം ആയിപ്പോകുന്നതാണ്.കാനഡ ഫ്ലാഗ് പോലെ ടിം ഹോട്ടന്കാപ്പി.അമേരിക്കന്ചെയിനുകളെ ഞങ്ങള്തുരത്തുന്നത് ടിം ഹോട്ടന്സ് കൊണ്ടാണ്.
എന്
റെ മകന്എപ്പോഴും ടിം ഹോട്ടന്സ് കാപ്പിക്കപ്പ് കയ്യില്വയ്ക്കുമായിരുന്നു. എന്താട, നീ ഇത്രമാത്രം കാപ്പി കുടിക്കുന്നതെന്നു ഒരിക്കല്ഞാന്ചോദിച്ചപ്പോള്ഇല്ല ബാപ്പ ഇത് കപ്പു മാത്രമാണ് ഇതില്പച്ചവെള്ളമാണെന്ന് ഒരിക്കല്എന്നോട് പറഞ്ഞു.അത് നെഞ്ചോട് ചേ൪ത്തുപിടിച്ച് സായിപ്പുമാ൪ നടക്കുന്നത് ഞാന്കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മലയാളം പാണിനി എന്നോ൪ത്തപ്പോള്ടിം ഹോട്ടനോത് എനിക്ക് ഒരു കേരളീയത തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് ഞാന്വെറുതെ ഒരു ഗൃഹാതുരത്വത്തിന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സന്തോഷം സുധാക൪ജി.

Tuesday, August 14, 2012

कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समाचता है

azeezks@gmail.com
പോസ്റ്റ് ചെയ്ത മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഇത്രയും ആളുകള്‍ക്ക് സത്നം സിംഗ് തീവ്രമായ ഒരു വേദനയായി മാറുന്നുവെങ്കില്‍, അനീഷ്, ഹരി, നാലാമിടം നിങ്ങള്‍ ഈ ഉദ്യമത്തില്‍ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിനെയല്ലേ ജനകീയ പത്രപ്രവ൪ത്തനമെന്ന് പറയുന്നത്? സത്നംസിംഗ് വായിച്ച് എനിക്ക് പൂ൪ത്തിയാക്കുവാന്‍ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്‍റെ മകന്‍റെ പ്രായമുള്ള സത്നത്തിന്‍റെ കണ്ണുകളില്‍ നിന്നു രക്ഷപ്പെടുവാന്‍ എനിക്ക് മുറിവിട്ട് പുറത്തേക്കു പോകേണ്ടിവന്നു.മഹായോഗിനിമാരുടെ കണ്ണുകളിലുള്ളതിനേക്കാള്‍ ശാന്തതയും സ്നേഹവും അവന്‍റെ കണ്ണുകളില്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
വേട്ടനായ്ക്കളേ, എന്തിന് നിങ്ങളീ മകനെ കൊന്നു? ഒറ്റരാത്രിയില്‍ ‍എങ്ങിനെയാണ് ഇത്രയും മുറിവുകള്‍ ബാക്കിയാക്കി അവന്‍റെ ചങ്കിടിച്ചുകലക്കിയത്? എന്തു കുറ്റമാണവന്‍ ചെയ്തത്?മാനസികരോഗം അവ‍ന്‍റെ കുറ്റമായിരുന്നുവോ?
ഈ ഒരു ചോദ്യം മലയാളത്തില്‍ ഇത്രയും വിശദമായി അന്വേഷ്ണാത്മതയോടെ, അവനെയറിയുന്ന, അവനെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹിതരിലൂടെ മലയാളത്തിന് നല്‍കിയത് നാലാമിടം മാത്രമാണ്. ഭ്രാന്തന്‍ബീഹാറിയല്ല എന്ന് തെളിവുസഹിതം പറയുവാന്‍ നാലാമിടം വേണ്ടിവന്നു.
സോഷ്യല്‍ നെറ്റ് വ൪ക്കിലൂടെ നാം വായിക്കുന്നത് വൈകാരികത മാത്രമാണ്. മാതാ അമൃതാനന്ദമയിയെ വാക്കുകളാല്‍ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് പലരും പോസ്റ്റുകളിട്ടു.പക്ഷേ നാലാമിടം പത്രപ്രവ൪ത്തനമിതത്വം പാലിച്ചു. കാര്യമാണ് മുഖ്യം.
ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റുചെയ്യുക വഴി ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്യ്രം എടുക്കുമ്പോള്‍ ആ വ്യക്തിയുടെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്‍ സംരക്ഷിക്കുവാന്‍ ആ സ്റ്റേറ്റ് ബാധകമാണെന്ന് എല്ലാ ചാ൪ട്ടറുകളും വ്യക്തമാക്കുമ്പൊള്‍ സത്നം സിങ്ങിന്‍റെ മരണത്തിനുത്തരവാദി ഭരണകൂടമാണ്.സംത്നം ആശ്രമത്തില്‍ വച്ചല്ല മരിച്ചത്; സത്നത്തിന്റേത് കസ്റ്റഡിമരണമാണ്.മനുഷ്യാവകാശ കണ്‍വെന്‍ഷന്‍ ആ൪ട്ടിക്ക്ള്‍ അക്കമിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.മാനസികരോഗിയാണെങ്കില്‍ ഏതു തരത്തിലാണ് അവരോട് പെരുമാറേണ്ടതെന്നും അതില്‍ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യാവകാശ പ്രവ൪ത്തക൪ രക്തം കൊടുത്ത് നേടിയ അവകാശങ്ങളാണ്.ഒരു ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിക്ക് ചീറ്റിക്കളയാനുള്ളതല്ല ഈ നിയമങ്ങള്‍.അതിന് സത്നം മലയാളി ആകണമെന്നില്ല, ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്‍ പോലും ആകേണ്ടതില്ല ഈ നിയമങ്ങള്‍ ബാധമമാകുവാന്‍.
സത്നംസിംഗിനെ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന നാലാമിടത്തിനെ ഒരിക്കല്‍ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുന്നു.
Azeez

Sunday, August 12, 2012

karkkidakakkarikal

താങ്ക്സ്, ക൪ക്കിടകക്കറികള്‍ക്ക്.ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണമിതൊക്കെയായിരുന്നു. എടവമാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ  മഴ മുതല്‍ ചിങ്ങം ഒടുക്കം വരെ എന്‍റെ മരണപ്പെട്ടുപോയ ഉമ്മ ഇതു തന്നെയായിരുന്നു വീട്ടില്‍ കറിയായി വച്ചിരുന്നത്. അത് ദാരിദ്യം കൊണ്ടുകൂടിയായിരുന്നു.ഞങ്ങള്‍ മക്കള്‍ പ്രാകിയാണ് അതൊക്കെ അന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്.ഇപ്പോള്‍ ഞാന്‍ ജീവിക്കുന്ന കാനഡയില്‍ സായിപ്പ് പ്രധാനമായും കഴിക്കുന്നത് ഇലകളാണ്.മെഡിറ്ററേനിയന്‍ അറബികളുടേയും പ്രധാന ഇനം ഇലകള്‍ തന്നെ. പച്ചയായും അല്‍പം വാട്ടിയും അവ൪ അത് സന്തോഷത്തോടെ കഴിക്കും.ബസ്സില്‍ യാത്രചെയ്യുമ്പോള്‍ ഡബ്ബയില്‍ നിന്ന് ഈ ഇലകള്‍ മാത്രം അവ൪ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു കാണാം. അപ്പോള്‍ ഞാനെന്‍റെ ഉമ്മയെ ആദരവോടെ ഓ൪ക്കുമായിരുന്നു. നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ഒരു ജീവി വ൪ഗ്ഗമാണ് മലയാളികള്‍. ഇലകള്‍ കളഞ്ഞ് അവന്‍ ഷവ൪മ്മയിലേക്കും പൊരിച്ചകോഴിയിലേക്കും ചപ്പാത്തിയിലേക്കും മാറി.ഇനി ഏതെങ്കിലും മക്ഡൊണാള്‍ഡ് നാട്ടില്‍ വന്ന് അതില്‍ അവ൪ ഈ ഇലകള്‍ വിളമ്പിയാല്‍ മലയാളികള്‍ "സയന്‍റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ്" എന്ന അളിഞ്ഞ മുഖഭാവത്തോടെ അത് ഭക്ഷിച്ചുതുടങ്ങും. ഇതില്‍ സലൂജ എഴുതിയ ഒരിലയും എനിക്ക് ലഭ്യമല്ല.അതുകൊണ്ട് ഞാന്‍ ബൊക്കോളി കഴിക്കട്ടെ. ബൈ ബൈ.